क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको गोरखापत्रमा २०७६-०७-१९ गते प्रकाशित सूचना