बागमती प्रदेशको दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा अनुदानमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन सम्बन्धी यन्त्र उपकरण वितरणको लागि छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी  तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका
क्र.सं. दर्ता नं. जिल्ला सहकारी संस्था/निजि कृषि फर्म/ कृषक समुहको नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. यन्त्रको किसिम यन्त्रको नाम स्पेशिफिकेसन मोडेल हर्ष पावर/साइज परिमाण  प्रति इकाई कुल मुल्य रु प्रति इकाई अनुदान रु.  कुल अनुदान रकम रु कृषकले व्यहोर्ने रकम रु
1 1 दोलखा विहानी पशुपन्छी तथा कृषि फर्म तामाकोशी-४,भालुखोला तारा शिवाकोटी 9854045699 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
2 2 दोलखा इमान स्मारिका कृषि तथा पशुपालन फर्म भिमेश्वर–५, विरुवा जानूका कुमारी निरौला 9841058800 पशुपन्छी Feed machine Combine Mill  6N Hamid Machine F26 3HP 1 45000 33750 33750 11250
3 3 दोलखा महभिर कृषि तथा पशु फर्म जुगल–१, महभिर राम बहादुर सिलवाल 9840699163 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 2 7000 5250 10500 3500
4 3 दोलखा महभिर कृषि तथा पशु फर्म जुगल–१, महभिर राम बहादुर सिलवाल 9840699163 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 205 ltr (chest freeze)   FC-26 205 ltr 1 36000 27000 27000 9000
5 4 दोलखा नगदेवाली तथा पशुपालन बहुउदेश्यीय कृषि फर्म गौरिशंकर–८, ग्याल्दुसा विश्वनाथ खड्का 9849489227 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Wheel, Manual Wheel 32″ Manual 1 18000 13500 13500 4500
6 5 दोलखा गाउँघर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मेलुङ–६, तिनपिप्ले भूप प्रसाद चापागाई 9843166260 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
7 5 दोलखा गाउँघर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मेलुङ–६, तिनपिप्ले भूप प्रसाद चापागाई 9843166260 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 205 ltr (chest freeze)   FC-26 205 ltr 3 36000 27000 81000 27000
8 5 दोलखा गाउँघर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मेलुङ–६, तिनपिप्ले भूप प्रसाद चापागाई 9843166260 मत्स्य 6 Paddle Aerator   JJ-1.5-6 (6 impeller)  380V 2 85000 63750 127500 42500
9 5 दोलखा गाउँघर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मेलुङ–६, तिनपिप्ले भूप प्रसाद चापागाई 9843166260 मत्स्य pellet Machine with Grander 4 HP, Capacity 80-100Kg/hr YF-125 4 Hp  1 175000 131250 131250 43750
10 5 दोलखा गाउँघर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मेलुङ–६, तिनपिप्ले भूप प्रसाद चापागाई 9843166260 मत्स्य PH Meter   PH221   2 33500 25125 50250 16750
11 84 सिन्धुपाल्चोक जागरुक कृषि सहकारी संस्था लि. चौतारासाँगाचोकगढी–५, गौरीगाउँ मेघनाथ सापकोटा 9849474050 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
12 85 सिन्धुपाल्चोक आदर्श परोपकार दुग्ध सहकारी संस्था बलेफि–२, कल्लेरी नेत्र प्रसाद न्यौपाने 9860010113 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (40 ltrs)      1 7000 5250 5250 1750
13 86 सिन्धुपाल्चोक सिमलबोटे कृषि तथा पशुपालन फर्म बलेफि–२, सिमलवोटे सावित्री पौडेल 9841890951 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 2 7000 5250 10500 3500
14 87 सिन्धुपाल्चोक व्रम्मायणी प्रगतिशिल कृषि सहकारी संस्था लि. बलेफि–२, फुल्पिङकोट राज कुमार श्रेष्ठ 9841433482 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 4 7000 5250 21000 7000
15 88 सिन्धुपाल्चोक श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपालन फर्म बलेफि–२, फुल्पिङकोट विष्णु श्रेष्ठ 9861535918 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (10 Ltrs)  10 Ltrs   2 3700 2775 5550 1850
16 89 सिन्धुपाल्चोक प्रकाश कृषि तथा पशुपालन फर्म बलेफि–२, कामीटार प्रकाश श्रेष्ठ 9869276004 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (20 ltrs)     2 6750 5062.5 10125 3375
17 90 सिन्धुपाल्चोक विकास कृषि तथा पशुपालन फर्म बलेफि–२, झोलुङ्गे मिन बहादुर श्रेष्ठ 9841037478 पशुपन्छी Feed machine Single Crusher Mill  F-26 3HP 1 30000 22500 22500 7500
18 91 सिन्धुपाल्चोक काफ्ले पशु तथा कृषि फर्म चौतारासाँगाचोकगढी–२, रानीटार चन्द्र प्रसाद काफ्ले 9851134530 पशुपन्छी Milking Machine Double Cluster Single can BX 1T 0.75 HP 1 105000 78750 78750 26250
19 92 सिन्धुपाल्चोक थापाकाजी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म चौतारासाँगाचोकगढी–२, बतासे रोहित बहादुर थापा 9840015943 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
20 93 सिन्धुपाल्चोक पाँचकन्या पोल्ट्री फर्म बलेफी–१, जलविरे प्रकाश थापा 9851019106 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
21 94 सिन्धुपाल्चोक थापा कृषि तथा पशुपालन फर्म बलेफि–२, फुल्पिङकोट राजेश कुमार थापा 9843249400 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
22 96 सिन्धुपाल्चोक नन्दलादेवी ट्राउट प्रोडक्सन प्रा.लि. त्रिपुरासुन्दरी–२, पविवल सरोज गुरुङ्ग 9843745572 मत्स्य pellet Machine with Grander 25 HP, Capacity 500 kg P/H, Three Phase 500 kg 25 HP 1 995000 746250 746250 248750
23 99 सिन्धुपाल्चोक त्रिवेणी कृषि तथा पशु फर्म बलेफी–२, नौविसे अर्जुन प्रसाद नेपाल 9861435052 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Electric Chaff Cutter 2 Rulla Mannual 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
24 100 सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी कृषि फर्म प्रा.लि. सुनकोशी–६, थुम्पाखर धुसेनी कमलकृष्ण अधिकारी 9851045167 पशुपन्छी Multi Function Chaff Cutter Two in one Chaff cutter with Grinder, 1440RPM, Low Voltage Two in One 2 HP 1 115,000 86,250 86,250 28,750
25 101 सिन्धुपाल्चोक राजेश भैसीपालन फर्म चौतारासाँगाचोकगढी–७, मेलचौर राजेश दंगाल 9810047048 पशुपन्छी Feed machine Single Crusher Mill  F-26 3HP 1 30000 22500 22500 7500
                        36 1986950 1490213 1667175 555725