बागमती प्रदेशको नुवाकोट र रसुवाबाट अनुदानमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन सम्बन्धी यन्त्र उपकरण वितरणको लागि छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी  तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका
क्र.सं. दर्ता नं. जिल्ला सहकारी संस्था/निजि कृषि फर्म/ कृषक समुहको नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. यन्त्रको किसिम यन्त्रको नाम स्पेशिफिकेसन मोडेल हर्ष पावर/साइज परिमाण  प्रति इकाई कुल मुल्य रु प्रति इकाई अनुदान रु.  कुल अनुदान रकम रु कृषकले व्यहोर्ने रकम रु
1 1 नुवाकोट प्रगतिशिल बाख्रापालन फर्म विदुर–३, पुसुन्टार मुकुन्द रिमाल 9841198446 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Chaff Cutter With Motor   2 HP 1 35000 26250 26250 8750
2 2 नुवाकोट डाडाखर्क कृषि फर्म तारकेश्वर–१, डाडाखर्क डोल प्रसाद अधिकारी 9841028298 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
3 3 नुवाकोट सुनौलीदेवी भैसीपालन फर्म वेलकोटगढी–२, फाटापौवा सरिता न्यौपाने 9843538599 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
4 4 नुवाकोट रियान बाख्रा पालन फर्म किस्याङ्ग–५, घलेगाउँ नर बहादुर घले 9803006048 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
5 5 नुवाकोट हिमालयन रेन्वो ट्राउट माछा फार्म ककनी–४, निगाले लाल बहादुर तामाङ 9741003028 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 400 Ltr Deep Fridge  400 BD 400 Ltr 1 65000 48750 48750 16250
6 6 नुवाकोट पृथ्वी माछापालन फर्म लिखु–२, चारसयबगर जयशंकर महर्जन 9841489336 मत्स्य pellet Machine with Grander 1 HP, Capacity 50 kg P/H, Single Phase 50 Kg 1 HP 1 175000 131250 131250 43750
7 6 नुवाकोट पृथ्वी माछापालन फर्म लिखु–२, चारसयबगर जयशंकर महर्जन 9841489336 मत्स्य Air Pump       2 4500 3375 6750 2250
8 6 नुवाकोट पृथ्वी माछापालन फर्म लिखु–२, चारसयबगर जयशंकर महर्जन 9841489336 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 400 Ltr Deep Fridge  400 BD 400 Ltr 1 65000 48750 48750 16250
9 6 नुवाकोट पृथ्वी माछापालन फर्म लिखु–२, चारसयबगर जयशंकर महर्जन 9841489336 मत्स्य PH Meter Portable/Normal Hanna   2 3750 2812.5 5625 1875
10 7 नुवाकोट डि.के. पशुपालन फर्म म्यागाङ्ग–३, फासाङ्ग कालि तामाङ्ग 9843321751 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
11 8 रसुवा जुरेन कृषि तथा पशुपन्छी फर्म आमाछोदिङ्गो–४, मुकिङ लामा कार्पु तामाङ 9851223183 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
12 9 नुवाकोट सेतिदेवी बाख्रापालन फर्म विदुर–३, मुलपानी धनपती नेपाली 9803698773 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
13 10 नुवाकोट शुभघाट सुन्दरादेवी बाख्रापालन फर्म विदुर–१०,  अम्बिका थापा 9840389122 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Electric Chaff Cutter 2 Rulla Mannual 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
14 11 नुवाकोट ढकाल बाख्रा फर्म तार्केश्वर–२, ठुलोटार कृष्ण प्रसाद ढकाल   पशुपन्छी UMMB(Urea Molasses Mineral Block Machine) Manual- 3 Block Kabita Manual Manual 1 18000 13500 13500 4500
15 12 नुवाकोट मजुवादेवी कृषि फर्म बेलकोटगढी–११, अमोर अमृत तिवारी 9849637617 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
16 12 नुवाकोट मजुवादेवी कृषि फर्म बेलकोटगढी–११, अमोर अमृत तिवारी 9849637617 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
17 13 नुवाकोट पाख्रीन गाई फर्म किस्पाङ–५, नागस्थान सुब्बा तामाङ 9862402022 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 3 HP Motor, Single Phase, Low Voltage Half Tapa Two Roller 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
18 15 नुवाकोट विदुर कृषि फर्म विदुर–४, सिमचउर श्याम बहादुर तामाङ 9845723481 मत्स्य Air Pump       7 4500 3375 23625 7875
19 15 नुवाकोट विदुर कृषि फर्म विदुर–४, सिमचउर श्याम बहादुर तामाङ 9845723481 मत्स्य 12 Paddle Aerator 3 hp 12 paddle,Gear System, single phase   3 HP 5 135000 101250 506250 168750
20 15 नुवाकोट विदुर कृषि फर्म विदुर–४, सिमचउर श्याम बहादुर तामाङ 9845723481 मत्स्य pellet Machine with Grander 1 HP, Capacity 50 kg P/H, Single Phase 50 Kg 1 HP 1 175000 131250 131250 43750
21 15 नुवाकोट विदुर कृषि फर्म विदुर–४, सिमचउर श्याम बहादुर तामाङ 9845723481 मत्स्य Dissolve Oxygen Meter (DO Meter) Disolved oxygen 0 to 20 mg/l at 0 to 50 deg./c Lutron DO 5510   2 30000 22500 45000 15000
22 15 नुवाकोट विदुर कृषि फर्म विदुर–४, सिमचउर श्याम बहादुर तामाङ 9845723481 मत्स्य Mud Pump 3 HP, single Phase SPM Self Priming Pumps 3 HP 1 175000 131250 131250 43750
23 16 नुवाकोट नमूना बाख्रापालन फर्म तारकेश्वर–५, निग्लेनी दशरथ तामाङ 9818577373 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
24 17 नुवाकोट गेखुटार बाख्रापालन फर्म विदुर–१०, गेर्खुटार राम प्रसाद प्याकुरेल 9843029899 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
25 18 नुवाकोट शिखादेवी बाख्रा फर्म दुप्चेश्वर–३, सरमथली रामकृष्ण थापा 9843088951 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
26 19 नुवाकोट सिलामे कृषि सहकारी संस्था लि. शिवपुरी–५, चालिसे यम बहादुर तामाङ 9844060394 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Chaff Cutter With Motor   2 HP 1 35000 26250 26250 8750
27 20 नुवाकोट अर्गानिक खेती तथा पशुपालन फर्म ककनी–५, डाडागाउँ कृष्णा प्रसाद सेडाई 9841267904 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
28 21 नुवाकोट पाथीभरा डेरी उद्योग विदुर–३, सिरखाली राजु प्रसाद रिमाल 9851012893 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (40 Ltrs) 40 ltr    2 7000 5250 10500 3500
29 22 नुवाकोट टुडी सिप्त बाख्रा फर्म म्यागङ–६, पनेरा सुनितामाया तामाङ 9840554204 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
30 24 नुवाकोट देवेन शितोशी पशुपालन फर्म तारकेश्वर–५, निग्लेनी विकास तामाङ 9813606433 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
31 26 नुवाकोट जागरुक कृषि सहकारी संस्था लि. शिवपुरी–८, थानापती विमला पाण्डे 9849133001 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
32 27 नुवाकोट सुवर्ण भैंसी तथा कृषि फर्म सूर्यगोठ–५, फेदीवेसी शान्ता अधिकारी 9818431482 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Chaff Cutter With Motor   2 HP 1 35000 26250 26250 8750
33 28 नुवाकोट तुलसी प्रसाद एग्रो फर्म प्रा.लि. बेलकोटगढी–९, भट्टथोक अशोक भट्ट 9861211654 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 310 ltr (chest freeze)   FC-40 310 ltr 1 45600 34200 34200 11400
34 30 नुवाकोट हिमालयन उन्नत बाख्रा फार्म किस्पाङ–२, जिम्बलटोल (फिकुरी) डिल बहादुर तामाङ 9869538700 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
35 31 नुवाकोट कर्कले गाई फर्म किस्पाङ–२, कर्कले दल बहादुर तामाङ 9864399635 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
36 32 रसुवा कालिका पशुपन्छी तथा कृषि फर्म कालिका–४, भदौरे तारानाथ पौडेल 9851238435 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
37 33 नुवाकोट अर्गानिक एण्ड हर्वल एग्री फर्म विदुर–१०, गोर्खुटार सान्नानी पाण्डे 9841548366 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
38 34 नुवाकोट अर्गानिक कृषक समुह विदुर–१०, गोर्खु राम प्रसाद प्याकुरेल 9843029899 पशुपन्छी Feed machine Combine Mill  6N Hamid Machine F26 3HP 1 45000 33750 33750 11250
39 34 नुवाकोट अर्गानिक कृषक समुह विदुर–१०, गोर्खु राम प्रसाद प्याकुरेल 9843029899 मत्स्य Air Pump 35 W ACO-318   1 4500 3375 3375 1125
40 34 नुवाकोट अर्गानिक कृषक समुह विदुर–१०, गोर्खु राम प्रसाद प्याकुरेल 9843029899 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   1 20000 15000 15000 5000
41 34 नुवाकोट अर्गानिक कृषक समुह विदुर–१०, गोर्खु राम प्रसाद प्याकुरेल 9843029899 मत्स्य PH Meter   PH221   1 33500 25125 25125 8375
42 34 नुवाकोट अर्गानिक कृषक समुह विदुर–१०, गोर्खु राम प्रसाद प्याकुरेल 9843029899 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
43 35 नुवाकोट आशापुन्ज कृषि केन्द्र विदुर–९, आगुँटार हरि बहादुर बस्नेत 9851182637 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (20 ltrs)     2 6750 5062.5 10125 3375
44 36 नुवाकोट स्मृती बाख्रापालन फर्म विदुर–७, दुप्चेटार कल्पना रिमाल 9860314370 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 3 HP Motor, Single Phase, Low Voltage Half Tapa Two Roller 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
45 37 रसुवा धारापानी मत्स्य तथा पशुपन्छी फर्म कालिका–३, धारापानी रमेश अधिकारी 9851168480 मत्स्य Air Pump       1 4500 3375 3375 1125
46 37 रसुवा धारापानी मत्स्य तथा पशुपन्छी फर्म कालिका–३, धारापानी रमेश अधिकारी 9851168480 मत्स्य PH Meter 0 to 14 PH, + – 1,999 mv PH and Temperature both showing Lutron PH 221   1 33500 25125 25125 8375
47 37 रसुवा धारापानी मत्स्य तथा पशुपन्छी फर्म कालिका–३, धारापानी रमेश अधिकारी 9851168480 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 390 Ltr, Single Phase, 68 KG Balaji-390 390 Ltr 2 65000 48750 97500 32500
48 37 रसुवा धारापानी मत्स्य तथा पशुपन्छी फर्म कालिका–३, धारापानी रमेश अधिकारी 9851168480 मत्स्य 6 Paddle Aerator 3 hp 6 paddle,Gear System, single phase   3 HP 1 85000 63750 63750 21250
49 39 नुवाकोट वासुकीनाथ डेरी सपलायर्स बेलकोटगढी–१२, बासुकी विष्णु प्रसाद सिलवाल 9841223366 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (20 ltrs)     2 6750 5062.5 10125 3375
50 41 नुवाकोट शुलभ डेरी सप्लायर्स विदुर–२, वटार आरालो चोक प्रकाश पाठक 9851134762 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (20 ltrs)     2 6750 5062.5 10125 3375
51 43 नुवाकोट शहिद विमला स्मृती वहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि. विदुर–१२, चारघरे सूर्य बहादुर राना 9813578044 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     2 8500 6375 12750 4250
52 44 नुवाकोट तारादेवी बाख्रापालन उयोग तारकेश्वर–३, कौछीनी मणीराज ढुङ्गाना 9843793395 9810262673 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
53 46 नुवाकोट गोगने बाख्रा फर्म म्यागङ–३ टलक बहुर तामाङ 9818201126 पशुपन्छी Feed machine Combine Mill  6N Hamid Machine F26 3HP 1 45000 33750 33750 11250
54 47 नुवाकोट नमूना बाख्रापालन फर्म तारकेश्वर–५, निग्लेनी दशरथ तामाङ 9818577373 पशुपन्छी Feed machine Combine Mill  6N Hamid Machine F26 3HP 1 45000 33750 33750 11250
55 47 नुवाकोट नमूना बाख्रापालन फर्म तारकेश्वर–५, निग्लेनी दशरथ तामाङ 9818577373 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
56 48 नुवाकोट मनकामना बाख्रापालन फर्म किस्पाङ–५, कार्कीगाउँ गोङ्वो छिरिङ्ग तामाङ 9808253649 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
57 48 नुवाकोट मनकामना बाख्रापालन फर्म किस्पाङ–५, कार्कीगाउँ गोङ्वो छिरिङ्ग तामाङ 9808253649 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
58 48 नुवाकोट मनकामना बाख्रापालन फर्म किस्पाङ–५, कार्कीगाउँ गोङ्वो छिरिङ्ग तामाङ 9808253649 मत्स्य pellet Machine with Grander 4 HP, Capacity 80-100Kg/hr YF-125 4 Hp  1 175000 131250 131250 43750
59 48 नुवाकोट मनकामना बाख्रापालन फर्म किस्पाङ–५, कार्कीगाउँ गोङ्वो छिरिङ्ग तामाङ 9808253649 मत्स्य PH Meter   PH221   1 33500 25125 25125 8375
60 48 नुवाकोट मनकामना बाख्रापालन फर्म किस्पाङ–५, कार्कीगाउँ गोङ्वो छिरिङ्ग तामाङ 9808253649 मत्स्य Dissolve Oxygen Meter (DO Meter)   DO5510   1 30000 22500 22500 7500
61 49 नुवाकोट सेतिदेवी कृषि सहकारी संस्था लि. विदुर–११, न्यौपानेटोल घनश्याम न्यौपाने 9851142249 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 4 7000 5250 21000 7000
62 49 नुवाकोट सेतिदेवी कृषि सहकारी संस्था लि. विदुर–११, न्यौपानेटोल घनश्याम न्यौपाने 9851142249 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 3 77000 57750 173250 57750
63 49 नुवाकोट सेतिदेवी कृषि सहकारी संस्था लि. विदुर–११, न्यौपानेटोल घनश्याम न्यौपाने 9851142249 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 205 ltr (chest freeze)   FC-26 205 ltr 7 36000 27000 189000 63000
64 50 नुवाकोट श्रेयासी कृषि फर्म म्यागङ–४, किमताङ्ग सुरेन्द्र तामाङ्ग 9849210340 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
65 50 नुवाकोट श्रेयासी कृषि फर्म म्यागङ–४, किमताङ्ग सुरेन्द्र तामाङ्ग 9849210340 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
66 51 रसुवा एन.आर. एग्रो फार्म प्रा.लि. आमाछोदिङ्गो–१, लुम्बुडाँडा पासाङ्ग दे तामाङ्ग 9851156314 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
67 51 रसुवा एन.आर. एग्रो फार्म प्रा.लि. आमाछोदिङ्गो–१, लुम्बुडाँडा पासाङ्ग दे तामाङ्ग 9851156314 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
68 52 नुवाकोट बागवानी कृषि सहकारी संस्था लि. लिखु–४,  गणेश पौडेल 9851199745 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 4 7000 5250 21000 7000
69 52 नुवाकोट बागवानी कृषि सहकारी संस्था लि. लिखु–४,  गणेश पौडेल 9851199745 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
70 54 नुवाकोट भट्ट दुग्ध विक्री केन्द्र विदुर–१२, भट्टगाउँ अर्जुन प्रसाद भट्ट 9841863577 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 2 7000 5250 10500 3500
71 54 नुवाकोट भट्ट दुग्ध विक्री केन्द्र विदुर–१२, भट्टगाउँ अर्जुन प्रसाद भट्ट 9841863577 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
72 54 नुवाकोट भट्ट दुग्ध विक्री केन्द्र विदुर–१२, भट्टगाउँ अर्जुन प्रसाद भट्ट 9841863577 मत्स्य Dissolve Oxygen Meter (DO Meter)   DO5510   1 30000 22500 22500 7500
73 55 नुवाकोट श्रीकृष्ण बाख्रापालन फर्म तारकेश्वर–१, श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी 9808108149 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
74 56 नुवाकोट मनकामना लाइभष्टक फर्म विदुर–३, शिरखानी रमेश प्रसाद रिमाल 9813480769 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
75 57 नुवाकोट पारिजात साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. विदुर–१२, भट्टगाउँ रामचन्द्र ढकाल 9841144656 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
76 59 नुवाकोट कालिका पशुपालन फर्म ककनी–७, चतुराले इश्वरी बोगटी 9841089089 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
77 59 नुवाकोट कालिका पशुपालन फर्म ककनी–७, चतुराले इश्वरी बोगटी 9841089089 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
78 60 नुवाकोट शुध्दीकरण कृषि फर्म विदुर–५, भदौरे राजाराम अधिकारी 9851133265 पशुपन्छी Feed machine Combine Mill  6N Hamid Machine F26 3HP 1 45000 33750 33750 11250
79 60 नुवाकोट शुध्दीकरण कृषि फर्म विदुर–५, भदौरे राजाराम अधिकारी 9851133265 मत्स्य Feed Machine 3 HP/mass Feed Machine SKJ-125/F26 3 HP 1 125000 93750 93750 31250
80 60 नुवाकोट शुध्दीकरण कृषि फर्म विदुर–५, भदौरे राजाराम अधिकारी 9851133265 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
81 60 नुवाकोट शुध्दीकरण कृषि फर्म विदुर–५, भदौरे राजाराम अधिकारी 9851133265 मत्स्य Feed Machine 20 Hp/mass Feed Machine 60(15KW) /FFC-37 20 HP 1 875000 656250 656250 218750
82 60 नुवाकोट शुध्दीकरण कृषि फर्म विदुर–५, भदौरे राजाराम अधिकारी 9851133265 मत्स्य 12 Paddle Aerator   JJ-2.2-4( 12 impeller)  380V 1 135000 101250 101250 33750
83 61 रसुवा धैवुङ्ग कालिका साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. कालिका–२, कालिकास्थान बिष्णु प्रसाद पौडेल 9841893361 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (40 ltrs)      4 7000 5250 21000 7000
84 62 नुवाकोट हात्तेमालो बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि. विदुर–१०, गोर्खुटार राजेन्द्र बोगटी 9841548406 पशुपन्छी Feed machine Combine Mill  6N Hamid Machine F26 3HP 1 45000 33750 33750 11250
85 63 नुवाकोट जयमालिका दुग्ध संकलन केन्द्र बेलकोटगढी–६, मालिका गोविन्द प्रसाद नेपाल 9851131052 पशुपन्छी Milk Can S.S.Milk Can (40 Ltrs)     2 8500 6375 12750 4250
86 56(क) रसुवा भगवती गाई फर्म नौकुण्ठ–५, चिति खेती प्रसाद पौडेल 9845387959 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
                        124 4887100 3665325 4531200 1510400