बागमती प्रदेशको मकवानपुरबाट अनुदानमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन सम्बन्धी यन्त्र उपकरण वितरणको लागि छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी  तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका
क्र.सं. दर्ता नं. जिल्ला सहकारी संस्था/निजि कृषि फर्म/ कृषक समुहको नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. यन्त्रको किसिम यन्त्रको नाम स्पेशिफिकेसन मोडेल हर्ष पावर/साइज परिमाण  प्रति इकाई कुल मुल्य रु प्रति इकाई अनुदान रु.  कुल अनुदान रकम रु कृषकले व्यहोर्ने रकम रु
1 1 मकवानपुर दुलाल एकिकृत कृषि फार्मं  मकवानपुरगढी-५ अन्जन दुलाल  9861346647 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
2 3 मकवानपुर क्षिरसागर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि हेटौडा ११ सालिकराम पुडासैनी  9855077247 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (40 ltrs)      4 7000 5250 21000 7000
3 5 मकवानपुर जनमुखि बाख्रा फार्म मकवानपुरगढी-५ रोमनाथ बजगाँर्इ 9860212268 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Chaff Cutter With Motor   2 HP 1 35000 26250 26250 8750
4 7 मकवानपुर संयुक्त जनजागृती गाई भैसीपालन कृषक समुह मनहरी- ६ फुलमाया तामाङ 9821816081 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
5 8 मकवानपुर क्षितिज दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. मनहरी- १  देबराज भण्डारी  9845072526 पशुपन्छी Milk Can S.S.Milk Can (40 Ltrs)     4 8500 6375 25500 8500
6 9 मकवानपुर बिष्ट एण्ड सन्स् मल्टी एग्रो कल्चर फर्म मनहरी ३ रामहरी विष्ट 9845124929 मत्स्य 6 Paddle Aerator 3 hp 6 paddle,Gear System, single phase   3 HP 1 85000 63750 63750 21250
7 9 मकवानपुर बिष्ट एण्ड सन्स् मल्टी एग्रो कल्चर फर्म मनहरी ३ रामहरी विष्ट 9845124929 मत्स्य pellet Machine with Grander 2 HP, Capacity 100 kg P/H, Single Phase 100 kg 2 HP 1 210000 157500 157500 52500
8 9 मकवानपुर बिष्ट एण्ड सन्स् मल्टी एग्रो कल्चर फर्म मनहरी ३ रामहरी विष्ट 9845124929 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 390 Ltr, Single Phase, 68 KG Balaji-390 390 Ltr 1 65000 48750 48750 16250
9 11 मकवानपुर पबित्र मिल्क एण्ड फुड प्रा.लि.  हेटौडा- १०  पुष्प सुनार  9855072271 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (40 ltrs)      2 7000 5250 10500 3500
10 13 मकवानपुर कपिल के. स्टोर्स  हेटौडा-२  कपिल पोख्रेल  9845598675 पशुपन्छी Milk Can S.S.Milk Can (40 Ltrs)     2 8500 6375 12750 4250
11 14 मकवानपुर राधाकृष्ण करुणा गार्इ फार्म  मकवानपुरगढी–३ श्याम सुन्दर तिम्सिना 9851041471 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
12 15 मकवानपुर ए-वन जिउँदो माछा पसल हेटौडा-१०  सरिता कुमारी यादव 9855048010 मत्स्य pellet Machine with Grander 25 HP, Capacity 500 kg P/H, Three Phase 500 kg 25 HP 1 995000 746250 746250 248750
13 15 मकवानपुर ए-वन जिउँदो माछा पसल हेटौडा-१०  सरिता कुमारी यादव 9855048010 मत्स्य Mud Pump 3 HP, single Phase SPM Self Priming Pumps 3 HP 1 175000 131250 131250 43750
14 15 मकवानपुर ए-वन जिउँदो माछा पसल हेटौडा-१०  सरिता कुमारी यादव 9855048010 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 570 Ltr, Single Phase, 79 KG balaji-570 570 Ltr 1 95000 71250 71250 23750
15 16 मकवानपुर हर्नामाडी युवा कृषि समुह हेटौडा १६ कुमार सापकोटा  9845404783 मत्स्य 6 Paddle Aerator 3 hp 6 paddle,Gear System, single phase   3 HP 1 85000 63750 63750 21250
16 16 मकवानपुर हर्नामाडी युवा कृषि समुह हेटौडा १६ कुमार सापकोटा  9845404783 मत्स्य Mud Pump 3 HP, single Phase SPM Self Priming Pumps 3 HP 2 175000 131250 262500 87500
17 17 मकवानपुर गढी मनकामना एग्रो प्रा.ली. मकवानपुरगढी-४ अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 9841202126 मत्स्य 6 Paddle Aerator   JJ-1.5-6 (6 impeller)  380V 1 85000 63750 63750 21250
18 17 मकवानपुर गढी मनकामना एग्रो प्रा.ली. मकवानपुरगढी-४ अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 9841202126 मत्स्य pellet Machine with Grander 1 HP, Capacity 50 kg P/H, Single Phase 50 Kg 1 HP 1 175000 131250 131250 43750
19 17 मकवानपुर गढी मनकामना एग्रो प्रा.ली. मकवानपुरगढी-४ अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 9841202126 मत्स्य Automatic Fish Feeder 0.25 HP, Capacity 100 kg P/H, Maximum Throwing Capacity Distance 20 FT 0.25 HP, Single Phase 0.25 HP 1 55000 41250 41250 13750
20 17 मकवानपुर गढी मनकामना एग्रो प्रा.ली. मकवानपुरगढी-४ अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 9841202126 मत्स्य Grass crusher/Shedder    HT-C01 7 hp  1 120000 90000 90000 30000
21 17 मकवानपुर गढी मनकामना एग्रो प्रा.ली. मकवानपुरगढी-४ अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 9841202126 मत्स्य Air Pump       1 4500 3375 3375 1125
22 17 मकवानपुर गढी मनकामना एग्रो प्रा.ली. मकवानपुरगढी-४ अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 9841202126 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 510 ltr (chest freeze)   FC-66 510 ltr 1 77000 57750 57750 19250
23 17 मकवानपुर गढी मनकामना एग्रो प्रा.ली. मकवानपुरगढी-४ अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 9841202126 मत्स्य PH Meter   Ph 5510   1 33500 25125 25125 8375
24 17 मकवानपुर गढी मनकामना एग्रो प्रा.ली. मकवानपुरगढी-४ अर्जुन कुमार श्रेष्ठ 9841202126 मत्स्य PH Meter   PH221   1 33500 25125 25125 8375
25 18 मकवानपुर तामाङ्ग एकिकृत कृषि फर्म मनहरी ५ राजाराम स्याङ्गतान 9855067290 पशुपन्छी Milk Can S.S.Milk Can (20 Ltrs)      2 8800 6600 13200 4400
26 19 मकवानपुर र्इश्वर पशु फर्म मनहरी २ र्इश्वर तितुङ्ग 9864513709 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
27 20 मकवानपुर सुजल गाई फार्म  मकवानपुरगढी-३ नरेन्द्र लम्साल  9845072953 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
28 22 मकवानपुर बुद्ध बाख्रा विकास फार्म  हेटौडा- १३  फेन्चु लामा  9845057268 पशुपन्छी UMMB(Urea Molasses Mineral Block Machine) Manual- 3 Block Kabita Manual Manual 1 18000 13500 13500 4500
29 24 मकवानपुर  श्रमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि.  मकवानपुर गढी-२  हरि प्रसाद न्यौपाने  9845946202 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 4 7000 5250 21000 7000
30 25 मकवानपुर नमूना एकिकृत कृषि तथा पशु फार्म बकैया–१० केरावारी प्रदिप तिमल्सिना 9841363812 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
31 26 मकवानपुर सान्ती कृषि तथा पशुपालन फार्म  मनहरी २ शान्तीमाया थिङ्ग 9845669248 मत्स्य 6 Paddle Aerator 3 hp 6 paddle,Gear System, single phase   3 HP 1 85000 63750 63750 21250
32 26 मकवानपुर सान्ती कृषि तथा पशुपालन फार्म  मनहरी २ शान्तीमाया थिङ्ग 9845669248 मत्स्य pellet Machine with Grander 1 HP, Capacity 50 kg P/H, Single Phase 50 Kg 1 HP 1 175000 131250 131250 43750
33 26 मकवानपुर सान्ती कृषि तथा पशुपालन फार्म  मनहरी २ शान्तीमाया थिङ्ग 9845669248 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 570 Ltr, Single Phase, 79 KG balaji-570 570 Ltr 1 95000 71250 71250 23750
34 26 मकवानपुर सान्ती कृषि तथा पशुपालन फार्म  मनहरी २ शान्तीमाया थिङ्ग 9845669248 मत्स्य PH Meter 0 to 14 PH, + – 1,999 mv PH and Temperature both showing Lutron PH 221   1 33500 25125 25125 8375
35 26 मकवानपुर सान्ती कृषि तथा पशुपालन फार्म  मनहरी २ शान्तीमाया थिङ्ग 9845669248 मत्स्य Automatic Fish Feeder 0.25 HP, Capacity 100 kg P/H, Maximum Throwing Capacity Distance 20 FT 0.25 HP, Single Phase 0.25 HP 1 55000 41250 41250 13750
36 29 मकवानपुर स्यार्से कालिका दुग्ध उद्योग  हेटौडा -४ इश्वर बर्तौला  9855018345 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (40 Ltrs) 40 ltr    2 7000 5250 10500 3500
37 32 मकवानपुर  गोल्ड स्काई फार्म प्रा.लि. बकैया- ५  राजेश ढुंगाना  9846003696 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Electric Chaff Cutter 3 Rulla Electric 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
38 34 मकवानपुर राजदेबी गाई फार्म  हेटौडा -१७  पुण्य प्रसाद तिमिल्सिना  9865048311 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
39 35 मकवानपुर जुपिटर हेटौडा नेपाल हेटौडा ६ भवनाथ सापकोटा  9855000899 पशुपन्छी Milk Can S.S.Milk Can (20 Ltrs)      2 8800 6600 13200 4400
40 36 मकवानपुर भिमसेन पशु फार्म  गढी ६ ध्रुव श्रेष्ठ 9841480908 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
41 37 मकवानपुर कन्सुलट एक्सनप्लान अफ रेस्पोंसिबल डिभलब्मेन्ट सोसाइटी हेटौडा- १०  मिकी माउस लिम्बु  9851151686 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Cutting Capacity per hour 400 kg, Weight 135 kg, Overall width 965mm, Overall Height 1250mm, High carbon steel (2pcs) 10 gauga thikness Guru Hindustan 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
42 38 मकवानपुर कोशेली बाख्रा प्रजनन फर्म थाहा- १२ धुसेनी कान्छीमाया गोङ्वा 9841717361 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 3 HP Motor, Single Phase, Low Voltage Half Tapa Two Roller 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
43 39 मकवानपुर रियाना रेहान पशुपन्छी कृषि फार्म  थाहा- ४ शिखरकोट सुर्य लामा  9855072619 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 3 HP Motor, Single Phase, Low Voltage Half Tapa Two Roller 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
44 40 मकवानपुर श्रीकृष्ण बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म हेटौडा- ६ गौरीटार राम प्रसाद शर्मा  9844906144 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
45 41 मकवानपुर जानकी गाई फार्म  हेटौडा-१७, गैरीगाउँ रामचन्द्र तिमिल्सिना  9845105066 पशुपन्छी Feed machine Single Crusher Mill  F-26 3HP 1 30000 22500 22500 7500
46 42 मकवानपुर मिरमिरे कृषि पसुपंछी खेति फार्म  मकवानपुर गढी- ६  लिलानाथ न्यौपाने  9845400566 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
47 43 मकवानपुर लटरम्बेश्वर महादेव गाई फार्म  मकवानपुर गढी- ६  डिल प्रसाद ढकाल  9861007125 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
48 44 मकवानपुर कलश बहूधय्शीय कृषि फार्म  मकवानपुर गढी- ६  टिका प्रसाद दहाल  9855075374 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
49 44 मकवानपुर कलश बहूधय्शीय कृषि फार्म  मकवानपुर गढी- ६  टिका प्रसाद दहाल  9855075374 मत्स्य PH Meter   PH221   1 33500 25125 25125 8375
50 47 मकवानपुर धनलक्ष्मी मत्स्य फार्म  हेटौडा- ५  इन्द्र बहादुर राई  9845072634 मत्स्य Feed Machine 20 Hp/mass Feed Machine 60(15KW) /FFC-37 20 HP 1 875000 656250 656250 218750
51 47 मकवानपुर धनलक्ष्मी मत्स्य फार्म  हेटौडा- ५  इन्द्र बहादुर राई  9845072634 मत्स्य PH Meter   PH221   1 33500 25125 25125 8375
52 48 मकवानपुर सुनाचुरी मत्स्यपालन कृषक समूह  मनहरी -६  राम बहादुर स्याङतान  9809128208 मत्स्य Deep Freeze 390 Ltr, Single Phase, 68 KG     1 65000 48750 48750 16250
53 52 मकवानपुर खनाल बहूधय्शीय कृषि फार्म  हेटौडा- १२  सिता कुमारी खतिवडा  9845295985 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
54 70 मकवानपुर हर्मन कृषि फर्म हेटौडा ११ रोसन बानिया 9855057630 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 2 7000 5250 10500 3500
55 71 मकवानपुर बिन्दास कृषि तथा पशु फार्म मनहरी १ बद्री प्र उप्रेती  9816416049 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 2 7000 5250 10500 3500
56 73 मकवानपुर वनदेवि एकिकृत कृषि समुह मनहरी शेभा कुमारी दोङ्ग 9814259330 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 3 HP Motor, Single Phase, Low Voltage Half Tapa Two Roller 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
57 73 मकवानपुर वनदेवि एकिकृत कृषि समुह मनहरी-१ शेभा कुमारी दोङ्ग 9814259330 मत्स्य Dissolve Oxygen Meter (DO Meter) Disolved oxygen 0 to 20 mg/l at 0 to 50 deg./c Lutron DO 5510   1 30000 22500 22500 7500
58 74 मकवानपुर सौगात कृषि फर्म मनहरी खेमराज तामाङ्ग 9812283282 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 3 HP Motor, Single Phase, Low Voltage Half Tapa Two Roller 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
59 77 मकवानपुर प्रशंसा गौशाला  हेटौडा-७  विजय बहादुर बस्नेत  9845388967 पशुपन्छी Chilling Vat 500 Ltrs, 1 or 3 phase, 50HZ,  AC Supply CR 30-1/R404A As per spec 1 230000 172500 172500 57500
60 78 मकवानपुर श्रीनिवास गाईपालन फार्म  मकवानपुर गढी -३ मदन दाहाल  9855071874 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 2 7000 5250 10500 3500
61 79 मकवानपुर सुर्य नेपाल पन्छी फार्म  हेटौडा-४ प्रकाश सुबेदी  9845290810 पशुपन्छी Feed machine Single Crusher Mill  F-26 3HP 1 30000 22500 22500 7500
62 80 मकवानपुर दुर्गा गाई भैंसी फार्म  मकवानपुर गढी- ६  बालकृष्ण तिमिल्सिना  9845389670 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 2 7000 5250 10500 3500
63 81 मकवानपुर सिर्जना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. मकवानपुर गढी- ५  ज्ञान प्रसाद हुमागाई  9845315031 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor Electric Chaff Cutter 2 Rulla Mannual 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
64 82 मकवानपुर बाराही साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.  भीमफेदी- ८  रिता थापा मगर  9845148554 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
65 83 मकवानपुर साहारा कुखुरा फार्म  मकवानपुर गढी- ३  अर्जुन प्रसाद सापकोटा  9845074736 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
66 87 मकवानपुर मकवानपुर एकिकृत कृषि फर्म मनहरी ८ सुमन तामाङ्ग 9845075113 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
67 87 मकवानपुर मकवानपुर एकिकृत कृषि फर्म मनहरी ८ सुमन तामाङ्ग 9845075113 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 205 ltr (chest freeze)   FC-26 205 ltr 1 36000 27000 27000 9000
68 89 मकवानपुर सिम्मलथली उन्नत बाख्रा उत्पादन फार्म हेटौडा १९ गोविन्द सुवेदी 9855071250 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 3 HP Motor, Single Phase, Low Voltage Half Tapa Two Roller 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
69 90 मकवानपुर कालीदेवी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. थाहा-६ ऋषिदेव पाख्रीन  9860835495 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
70 90 मकवानपुर कालिदेवी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि. थाहा-६ रिषिदेव पाख्नीन 9860835495 मत्स्य pellet Machine with Grander 2 HP, Capacity 100 kg P/H, Single Phase 100 kg 2 HP 1 210000 157500 157500 52500
71 90 मकवानपुर कालिदेवी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि. थाहा-६ रिषिदेव पाख्नीन 9860835495 मत्स्य pellet Machine with Grander 25 HP, Capacity 500 kg P/H, Three Phase 500 kg 25 HP 1 995000 746250 746250 248750
72 91 मकवानपुर तिम्सीना गार्इ फार्म  मकवानपुरगढी ३ गोपाल तिम्सिना 9865430665 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
73 93 मकवानपुर रामकृष्ण गार्इ भैसी हेटौडा १८ हुत्त कुमारी बस्नेत 9825240303 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
74 94 मकवानपुर उन्नत कृषि तथा पशुपन्छी फार्म थाहा ७ कल्याण बिक्रम घलान 9855031887 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 3 HP Motor, Single Phase, Low Voltage Half Tapa Two Roller 3 HP 1 48000 36000 36000 12000
75 97 मकवानपुर ए.एस बाख्रा फार्म हेटौडँ १९ राजन सुवेदी  9855085155 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
76 98 मकवानपुर पुडासैनी पशु तथा पंन्छी फार्म मजहरी ३ अखिल पुढासैनी 9861935262 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
77 99 मकवानपुर नमुना गार्इ फार्म मकवानपुर गढी -५ माधब रेग्मी 9845303595 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 2 7000 5250 10500 3500
78 100 मकवानपुर प्रकृती बहुउद्देश्यिय कृषि तथा पशु पालन फार्म  हेटौडा १२ सिताराम सुवेदि 9869643063 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
79 101 मकवानपुर कृष्ण बहुउद्देश्यिय कृषि फर्म मकवानपुर गढी -४ कृष्ण बहादुर विडारी  9845047348 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
80 102 मकवानपुर स्वरोजगार बंगुर पालन कृषक समुह हेटौडा-१२ लक्ष्मी मुक्तान 9809151231 मत्स्य pellet Machine with Grander 2 HP, Capacity 100 kg P/H, Single Phase 100 kg 2 HP 1 210000 157500 157500 52500
81 102 मकवानपुर स्वरोजगार बंगुर पालन कृषक समुह हेटौडा-१२ लक्ष्मी मुक्तान 9809151231 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 570 Ltr, Single Phase, 79 KG balaji-570 570 Ltr 1 95000 71250 71250 23750
82 102 मकवानपुर स्वरोजगार बंगुर पालन कृषक समुह हेटौडा-१२ लक्ष्मी मुक्तान 9809151231 मत्स्य 6 Paddle Aerator 3 hp 6 paddle,Gear System, single phase   3 HP 2 85000 63750 127500 42500
83 103 मकवानपुर टुटेपानी  कृषि फर्म  हेटौडा १३ राजकुमार थिङ्ग तामाङ्ग 9845042898 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
84 105 मकवानपुर प्रगतीशिल बाख्रा फार्म  भिम्फेदी २ बिनोद खड्का 9845121262 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
85 106 मकवानपुर दाहाल गाइ फार्म  हेटौडा- १८  दिप प्रसाद दाहाल  9845031733 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
86 107 मकवानपुर भवानी उन्नत जात बाख्रा तथा पशु फर्म हेटौडा ६ भवानी दुलाल 9845125511 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
87 108 मकवानपुर डाँडाघरे “बाँ”को कृषि तथा पशुपंन्छी फार्म  थाहा २ तुलसा विष्ठ 9849458813 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
88 109 मकवानपुर नौ खण्डे एकिकृत अर्गानिक कृषि फर्म थाहा १० लक्ष्मी बिष्ठ 9855088813 पशुपन्छी Feed machine Single Crusher Mill  F-26 3HP 1 30000 22500 22500 7500
89 110 मकवानपुर एकिकृत नमुना कृषि फर्म मनहरी ४ उद्दब बहादुर विष्ठ 9845075113 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
90 111 मकवानपुर भवानी कृषि फर्म हेटौडा १३ अनिस कार्की 9840408296 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
91 112 मकवानपुर हात्तीलेट बहुउदेश्यि कृषि तथा गार्इ फार्म हेटौडा ६ रन्जित भण्डारी 984025718 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
92 113 मकवानपुर जि.एण्ड जि पशुपालन फर्म हैटौडा ६ मिलन गुरुङ्ग 9811226840 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
93 116 मकवानपुर मोक्तान फलफुल नर्सरी  मनहरी -४  मंगल बहादुर मोक्तान  9845167860 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2 HP Motor, Single Phase, Low Voltage, Jhali Cover Plane with Side Stand/Jaali Cover 2 HP 1 35000 26250 26250 8750
94 117 मकवानपुर बातावरण मैत्री कृषि तथा पशुपालन फार्म  मनहरी -४  सानु कान्छा तितुंग  9855071520 मत्स्य 6 Paddle Aerator 3 hp 6 paddle,Gear System, single phase   3 HP 2 85000 63750 127500 42500
95 117 मकवानपुर बातावरण मैत्री कृषि तथा पशुपालन फार्म  मनहरी -४  सानु कान्छा तितुंग  9855071520 मत्स्य pellet Machine with Grander 2 HP, Capacity 100 kg P/H, Single Phase 100 kg 2 HP 1 210000 157500 157500 52500
96 117 मकवानपुर बातावरण मैत्री कृषि तथा पशुपालन फार्म  मनहरी -४  सानु कान्छा तितुंग  9855071520 मत्स्य Automatic Fish Feeder 0.25 HP, Capacity 100 kg P/H, Maximum Throwing Capacity Distance 20 FT 0.25 HP, Single Phase 0.25 HP 1 55000 41250 41250 13750
                        118 7974600 5980950 6346650 2115550