कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी (दाेश्राे स‌साेधन) कार्यविधि, २०७५ अनसुची ३ फारम