बागमती प्रदेशको सिन्धुली र रामेछापमा अनुदानमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन सम्बन्धी यन्त्र उपकरण वितरणको लागि छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी  तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका
क्र.सं. दर्ता नं. जिल्ला सहकारी संस्था/निजि कृषि फर्म/ कृषक समुहको नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. यन्त्रको किसिम यन्त्रको नाम स्पेशिफिकेसन मोडेल हर्ष पावर/साइज परिमाण  प्रति इकाई कुल मुल्य रु प्रति इकाई अनुदान रु.  कुल अनुदान रकम रु कृषकले व्यहोर्ने रकम रु
1 354 सिन्धुली युवा कामधेनु गार्इ तथा भैंसी फार्म दुधौली न.पा. ७ मदन कुमार काफ्ले 9803264727 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     3 8500 6375 19125 6375
2 356 सिन्धुली एस.एस पशु राँगा फार्म तथा माछापालन गोलन्जोर गा.पा. ६ सबिना श्रेष्ठ 9844225786 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
3 356 सिन्धुली एस.एस पशु राँगा फार्म तथा माछापालन गोलन्जोर गा.पा. ६ सबिना श्रेष्ठ 9844225786 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
4 359 सिन्धुली थापा बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपालन फार्म मरिण गा.पा. ७ गणेश ब. थापा 9844225953 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
5 360 सिन्धुली डिरेड एग्रोलिभ प्रा.लि. तिनपाटन गा.पा. ६ भगवती श्रेष्ठ 9800800076 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
6 360 सिन्धुली डिरेड एग्रोलिभ प्रा.लि. तिनपाटन गा.पा. ६ भगवती श्रेष्ठ 9800800076 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   1 20000 15000 15000 5000
7 369 सिन्धुली तिनपाटन महिला दुग्ध उत्पादन कृषि सहकारी संस्था लि. तिनपाट गा.पा. १ मान ब. श्रेष्ठ 9844543090 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
8 370 सिन्धुली जेनिस बाख्रापालन फार्म तिनपाटन गा.पा. २ पार्वती श्रेष्ठ 9844505363 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
9 374 सिन्धुली रेश्मिका रंजिता डेरी उद्योग कमलामाई–५ भिमान मान बहादुर खत्री 9849818052 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (40 ltrs)      1 7000 5250 5250 1750
10 384 सिन्धुली दुलाल कृषि तथा पशुपालन फार्म दुधौली न.पा. ९ शारदा दुलाल 9819726359 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
11 385 सिन्धुली सिता बाख्रा फार्म गोलन्जोर गा.पा. ७ राममाया विश्वकर्मा 9844412791 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
12 386 सिन्धुली संदेश बंगुर फार्म गोलन्जोर गा.पा. ४ संजिव वि.क. 9844009189 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
13 387 सिन्धुली हायु एग्रो फार्म गोलन्जोर गा.पा. ६ नविन्द्र हायु 9849145883 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
14 388 सिन्धुली खड्का पशुपालन फार्म दुधौली न.पा. ११ दुर्गामाया खड्का 9816735398 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
15 389 सिन्धुली रूपा माछापालन फार्म दुधौली न.पा. १ होमनाथ पहाडी 9819132277 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
16 389 सिन्धुली रूपा माछापालन फार्म दुधौली न.पा. १ होमनाथ पहाडी 9819132277 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   1 20000 15000 15000 5000
17 390 सिन्धुली नमुना कृषि सहकारी संस्था लि. दुधौली न.पा. २ कुमार प्रसाद लुर्इटेल 9841581359 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
18 392 सिन्धुली गौतम अर्गानिक कृषि फार्म दुधौली न.पा. ११ टंकनाथ गौतम 9814795827 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
19 392 सिन्धुली गौतम अर्गानिक कृषि फार्म दुधौली न.पा. ११ टंकनाथ गौतम 9814795827 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
20 393 सिन्धुली तामाङ्ग बाख्रा फार्म दुधौली न.पा. १२ रामसली योञ्जन 9807697022 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
21 395 सिन्धुली खनाल भैंसीपालन फार्म दुधौली न.पा. ८ सुजित खनाल 9810302625 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
22 397 सिन्धुली नमुना बहुउदेश्यीय कृषि फार्म दुधौली न.पा. ९ रेश्मा गुरूङ्ग 9816835888 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
23 399 सिन्धुली आम्बोटे कृषि तथा पशुपन्छी फार्म तिनपाटन गा.पा. ९ संजिता कुमारी पोख्रेल 9807867440 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
24 400 सिन्धुली कमला बाख्रापालन फार्म मरिण गा.पा. ४ कर्मा दोर्जे थिङ्ग 9818128223 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
25 401 सिन्धुली रार्इ बाख्रापालन फार्म हरिहरपुरगढी गा.पा. ४ रवि कुमार रार्इ 9840667031 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
26 402 सिन्धुली आर. के. पशुपन्छी फार्म कमलामार्इ न.पा. ८ शान्ति स्याङ्बा 9817861664 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
27 404 सिन्धुली सेवाग्राही गार्इ भैंसी फार्म कमलामार्इ न.पा. ७ शान्ति बहादुर थापा 9844081015 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     2 8500 6375 12750 4250
28 405 सिन्धुली पशु तथा माछापालन युवा कृषक समूह दुधौली न.पा. २ झलक बहादुर भुजेल 9823221222 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
29 405 सिन्धुली पशु तथा माछापालन युवा कृषक समूह दुधौली न.पा. २ झलक बहादुर भुजेल 9823221222 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  2 85000 63750 127500 42500
30 405 सिन्धुली पशु तथा माछापालन युवा कृषक समूह दुधौली न.पा. २ झलक बहादुर भुजेल 9823221222 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   1 20000 15000 15000 5000
31 406 सिन्धुली सिता रार्इ बंगुर फार्म हरिहरपुरगढी गा.पा. ४ सिता रार्इ 9845008579 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
32 407 सिन्धुली बिष्णु पोल्ट्रि फार्म कमलामार्इ न.पा. ५ बिष्णु कुमारी श्रेष्ठ 9844595880 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
33 409 सिन्धुली कालिकादेवी माछापालन फार्म गोलन्जोर गा.पा. ४ छन्द बहादुर सुनारी 9861924645 मत्स्य Automatic Fish Feeder 220V, 2800turns/min STLZ120W 120 W 1 55000 41250 41250 13750
34 409 सिन्धुली कालिकादेवी माछापालन फार्म गोलन्जोर गा.पा. ४ छन्द बहादुर सुनारी 9861924645 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
35 412 सिन्धुली प्रगतिशिल बंगुर फार्म मरिण गा.पा. ४ दुर्गामाया खड्का 9804890034 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
36 416 सिन्धुली डिही श्रेष्ठ कुखुरापालन फार्म तिनपाटन गा.पा. २ भवानी श्रेष्ठ 9810238470 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
37 417 सिन्धुली अम्बर बाख्रापालन फार्म तिनपाटन गा.पा. २ अम्बर बहादुर मोक्तान 9864682725 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
38 418 सिन्धुली तिनपाटन पोल्ट्री फार्म तिनपाटन गा.पा. २ पुष्पलाल श्रेष्ठ 9844505300 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
39 420 सिन्धुली लक्षमी कुखुरा फार्म कमलामार्इ न.पा. ४ सुसिला श्रेष्ठ 9809779634 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
40 421 सिन्धुली मधुगंगा बहुउदेश्यीय कम्पनी प्रा.लि. दुधौली न.पा. ९ अशोक गुरूङ्ग 9840380575 मत्स्य Automatic Fish Feeder 220V, 2800turns/min STLZ120W 120 W 1 55000 41250 41250 13750
41 421 सिन्धुली मधुगंगा बहुउदेश्यीय कम्पनी प्रा.लि. दुधौली न.पा. ९ अशोक गुरूङ्ग 9840380575 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
42 423 सिन्धुली कमला खोज बहुउदेश्यीय माछा फार्म दुधौली न.पा. २ भूमिलाल दनुवार 9845825242 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   1 20000 15000 15000 5000
43 423 सिन्धुली कमला खोज बहुउदेश्यीय माछा फार्म दुधौली न.पा. २ भूमिलाल दनुवार 9845825242 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
44 425 सिन्धुली सुनौलो बिहानी कृषि तथा उद्मशिल सहकारी संस्था लि. कमलामार्इ न.पा. १२ गुण कुमारी आले मगर 9812016607 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
45 425 सिन्धुली सुनौलो बिहानी कृषि तथा उद्मशिल सहकारी संस्था लि. कमलामार्इ न.पा. १२ गुण कुमारी आले मगर 9812016607 मत्स्य PH Meter Portable/Normal Hanna   3 3750 2812.5 8437.5 2812.5
46 425 सिन्धुली सुनौलो बिहानी कृषि तथा उद्मशिल सहकारी संस्था लि. कमलामार्इ न.पा. १२ गुण कुमारी आले मगर 9812016607 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   6 20000 15000 90000 30000
47 425 सिन्धुली सुनौलो बिहानी कृषि तथा उद्मशिल सहकारी संस्था लि. कमलामार्इ न.पा. १२ गुण कुमारी आले मगर 9812016607 मत्स्य Automatic Fish Feeder 220V, 2800turns/min STLZ120W 120 W 10 55000 41250 412500 137500
48 428 सिन्धुली योगेश कृषि तथा पशुपालन फार्म दुधौली न.पा. ११ किशोर कार्की 9862692878 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
49 429 सिन्धुली कमलामार्इ पाडापाडी फार्म दुधौली न.पा. ११ मोहन बहादुर सुनुवार 9819783888 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
50 430 सिन्धुली श्रीकृष्ण गार्इभैंसीपालन फार्म दुधौली न.पा. २ कमल प्रसाद खतिवडा 9816871840 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     2 8500 6375 12750 4250
51 430 सिन्धुली श्रीकृष्ण गार्इभैंसीपालन फार्म दुधौली न.पा. २ कमल प्रसाद खतिवडा 9816871840 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
52 433 सिन्धुली अधिकारी गार्इ फार्म कमलामार्इ न.पा. ५ विमल अधिकारी 9844040139 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
53 434 सिन्धुली पराजुली गार्इ फार्म दुधौली न.पा. ११ लेखनाथ पराजुली 9817711695 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
54 435 सिन्धुली जानुका एकिकृत मत्स्यपालन कृषि फार्म दुधौली न.पा. ११ मेघनाथ गौतम 9824803925 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   1 20000 15000 15000 5000
55 435 सिन्धुली जानुका एकिकृत मत्स्यपालन कृषि फार्म दुधौली न.पा. ११ मेघनाथ गौतम 9824803925 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  2 85000 63750 127500 42500
56 438 सिन्धुली ज्योतीलाल बंगुरपालन फार्म मरिण गा.पा. ७ ज्योतीलाल माझी 9864135180 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
57 440 सिन्धुली नमुना बाख्रापालन कृषि फार्म सुनकोशी गा.पा. ७ पोष्ट सिंह थापा   पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
58 441 सिन्धुली सुरभी बहुउदेश्यीय कृषि फार्म दुधौली न.पा. ९ सुवास घले 9817893688 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
59 442 सिन्धुली कटुवाल मत्स्य तथा पोल्ट्री फार्म दुधौली न.पा. ८ मिना खड्का 9812073842 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  2 85000 63750 127500 42500
60 442 सिन्धुली कटुवाल मत्स्य तथा पोल्ट्री फार्म दुधौली न.पा. ८ मिना खड्का 9812073842 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   1 20000 15000 15000 5000
61 444 सिन्धुली गौमाता गार्इ फार्म दुधौली न.पा. ११ केदारनाथ पराजुली 9817755602 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
62 445 सिन्धुली कार्की दुग्ध खरिद बिक्री केन्द्र दुधौली न.पा. ११ रूकमाया कार्की 9863011073 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     2 8500 6375 12750 4250
63 446 सिन्धुली लक्ष्मी नारायण दुग्ध डेरी तथा परिकार उद्योग दुधौली न.पा. ११ तुलसीखर पराजुली 9862840889 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     2 8500 6375 12750 4250
64 447 सिन्धुली सिद्देश्वर भैंसीपालन फार्म दुधौली न.पा. १० बल बहादुर श्रेष्ठ   पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
65 448 सिन्धुली कपिलाकोट साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मरिण गा.पा. ६ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ 9817889950 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     2 8500 6375 12750 4250
66 448 सिन्धुली कपिलाकोट साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मरिण गा.पा. ६ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ 9817889950 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
67 448 सिन्धुली कपिलाकोट साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मरिण गा.पा. ६ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ 9817889950 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  4 85000 63750 255000 85000
68 448 सिन्धुली कपिलाकोट साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मरिण गा.पा. ६ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ 9817889950 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   2 20000 15000 30000 10000
69 450 सिन्धुली पवित्रा भैंसीपालन फार्म गोलन्जोर गा .पा. ५ पवित्रा कार्की   पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
70 452 सिन्धुली सुमित पशुपन्छी तथा कृषि फार्म तिनपाटन गा.पा. ५ शिव कुमारी कार्की 9817850397 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
71 455 सिन्धुली प्रभु गार्इपालन फार्म कमलामार्इ न.पा. ९ राज कुमार के.सी. 9844252575 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     2 8500 6375 12750 4250
72 457 सिन्धुली हत्पते पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म दुधौली न.पा. १ खड्ग बहादुर पहाडी 9854041128 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
73 462 सिन्धुली कामधेनू दुग्ध खरिद बिक्री केन्द्र दुधौली न.पा. ४ दार्प प्रसाद भट्टरार्इ 9817714232 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     2 8500 6375 12750 4250
74 463 सिन्धुली सिता माछा फार्म तिनपाटन गा.पा. ३ साङ डोल्म् थिङ्ग 9807679274 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
75 463 सिन्धुली सिता माछा फार्म तिनपाटन गा.पा. ३ साङ डोल्म् थिङ्ग 9807679274 मत्स्य Automatic Fish Feeder 220V, 2800turns/min STLZ120W 120 W 1 55000 41250 41250 13750
76 464 सिन्धुली दिपज्योती व्यवसायिक बाख्रा फार्म सुनकोशी गा.पा. ७ नविन कार्की 9844080207 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
77 465 सिन्धुली दोभानटारी बहुउदेश्यीय कृषि फार्म तिनपाटन गा.पा. १ सोममाया अधिकारी   पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
78 466 सिन्धुली एकिकृत पशुपन्छी तथा कृषि फार्म तिनपाटन गा.पा. ४ रोहित पश्राङ्गी   पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
79 467 सिन्धुली पि.के. कुखुरापालन फार्म तिनपाटन गा.पा. १ यन्त्रराज भण्डारी 9844064028 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
80 470 सिन्धुली त्रिशुले कृषि, माछा तथा पशुपालन फार्म तिनपाटन गा.पा. २ तारा प्रसाद बराल 9804801880 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
81 470 सिन्धुली त्रिशुले कृषि, माछा तथा पशुपालन फार्म तिनपाटन गा.पा. २ तारा प्रसाद बराल 9804801880 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
82 472 सिन्धुली भिमान कृषि सहकारी संस्था लि. कमलामार्इ न.पा. ९ रामहरी कोर्इराला 9844189659 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     4 8500 6375 25500 8500
83 473 सिन्धुली रानीचुरी बाख्रापालन फार्म कमलामार्इ न.पा. ११ अमृत बहादुर लेप्चन 9817859456 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
84 124 रामेछाप सप्तभुमे एग्रो एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. गोकुलगंगा १ राजन बहादुर लामा 9851019255 मत्स्य pellet Machine with Grander 2 HP, Capacity 100 kg P/H, Single Phase 100 kg 2 HP 1 210000 157500 157500 52500
85 124 रामेछाप सप्तभुमे एग्रो एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. गोकुलगंगा १ राजन बहादुर लामा 9851019255 मत्स्य PH Meter 0 to 14 PH, + – 1,999 mv PH and Temperature both showing Lutron PH 221   1 33500 25125 25125 8375
86 124 रामेछाप सप्तभुमे एग्रो एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. गोकुलगंगा १ राजन बहादुर लामा 9851019255 मत्स्य Mud Pump 2 Hp x2″ SPDB15001   1 20000 15000 15000 5000
87 124 रामेछाप सप्तभुमे एग्रो एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. गोकुलगंगा १ राजन बहादुर लामा 9851019255 मत्स्य Deep Freeze (Protection of harvesting Fish) 410 L FC-53DD4SA  410 Ltr 1 65000 48750 48750 16250
88 124 रामेछाप सप्तभुमे एग्रो एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. गोकुलगंगा १ राजन बहादुर लामा 9851019255 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  2 85000 63750 127500 42500
89 382 रामेछाप राते सार्इला कृषि तथा पशु फार्म उमाकुण्ड गा.पा. २ टेक बहादुर बरार्इली 9841969860 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor 2.2 HP Motor, Single Phase ,Voltage-220V,Production Capacity≥600kg/hr 9Z-0.4-200 2.2 HP 1 35000 26250 26250 8750
90 415 रामेछाप क्यामा चौरीपालन फार्म उमाकुण्ड गा.पा. १ पेम्बा रिन्जी शेर्पा 9746115409 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (40 ltrs)      4 7000 5250 21000 7000
91 474 रामेछाप रामेछाप बाख्रा ब्रिडर एण्ड फार्म रामेछाप न.पा. ५ सुर्ज बहादुर श्रेष्ठ 9844229396 पशुपन्छी Feed machine 2HP Single Phase Motor – 1, Pulley7″*2 – 2Pcs, V belts-  B7 2- 2 Pcs 7″Feed Grinder Machine 2 HP 1 30000 22500 22500 7500
92 121 रामेछाप रामेछाप राजेश पशुपालन तथा विकास फार्म उमाकुण्ड गा.पा. ७ राजेश बरार्इली 9818183385 मत्स्य pellet Machine with Grander 4 HP, Capacity 80-100Kg/hr YF-125 4 Hp  1 175000 131250 131250 43750
93 121 रामेछाप रामेछाप राजेश पशुपालन तथा विकास फार्म उमाकुण्ड गा.पा. ७ राजेश बरार्इली 9818183385 मत्स्य 6 Paddle Aerator 6 paddle YC-6, 6 Paddle 3 HP  1 85000 63750 63750 21250
94 122 रामेछाप रामेछाप पौरखी युवा कृषि सहकारी संस्था लि. मन्थली न.पा. १ सुन्दर घिमिरे 9854043445 पशुपन्छी Chaff Cutter With Motor SKT 9ZT-0.4 3 HP 1 35000 26250 26250 8750
                        133 3947750 2960813 3966188 1322063