भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोटको प्रस्ताव आव्हानको सूचना २०७६-०६-३०